Επιλέγοντας το γραφείο μας για την έκδοση της μισθοδοσίας σας διασφαλίζεστε έναντι όλων των καθημερινών αλλαγών των νόμων γρήγορα, σωστά και αποδοτικά αποφεύγοντας άσκοπη δαπάνη χρόνου και χρήματος.

Αναλαμβάνουμε όλο το φάσμα της μισθοδοσίας κάθε μορφής εταιρείας και αντικειμένου δραστηριότητας (κοινές επιχειρήσεις, βιομηχανικές, βιοτεχνικές, οικοδομικές, κλπ) και εξασφαλίζουμε Εναλλακτικές Λύσεις σε Εποχές Κρίσης στον νευραλγικό επιχειρηματικό τομέα της ανάληψης μισθοδοσίας. Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη και υπολογισμό της μισθοδοσίας με στόχο την μείωση κόστους για την επιχείρηση, καθώς και την εκτύπωση όλων των απαραίτητων σχετικών εντύπων.

Με προηγμένο και σύγχρονο σύστημα μισθοδοσίας μπορούμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε όλη την Ελλάδα χωρίς να απαιτείται η φυσική μας παρουσία. Τα πάντα γίνονται ηλεκτρονικά από το σύστημά μας καλύπτοντας και τους πιο απαιτητικούς πελάτες μας.

 • Μηνιαίος υπολογισμός μισθοδοσίας, προβλεπόμενων δώρων και επιδομάτων, τυχόν bonus προς τους εργαζομένους, αποζημιώσεων λόγω παραίτησης ή απόλυσης
 • Σύνταξη μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων, καταστάσεων εισφορών ασφάλισης και αποδείξεων πληρωμής των εργαζομένων
 • Υποβολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ) κοινωνικής ασφάλισης
 • Σύνταξη και υποβολή των μηνιαίων και ετήσιων δηλώσεων φόρου μισθωτών υπηρεσιών
 • Έκδοση των ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών των εργαζομένων
 • Κατάρτιση συμβάσεων με τους εργαζομένους
 • Σύνταξη και υποβολή των προβλεπόμενων εντύπων προσλήψεων, αποχωρήσεων, απολύσεων, συμβάσεων κτλ.
 • Σύνταξη και υποβολή των πινάκων προσωπικού και τυχών προγραμμάτων εργασίας
 • Παροχή συμβουλών σε θέματα εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
 • Ενημέρωση για προγράμματα του ΟΑΕΔ και υλοποίηση αυτών
 • Αντιμετώπιση ελέγχων είτε από τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης είτε από την επιθεώρηση εργασίας
 • Διεκπεραίωση όλων των συναλλαγών με τις εργασιακές αρχές