Καθώς οι αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία είναι ραγδαίες μόνο οι οικονομικές μονάδες που έχουν συγκεκριμένο πλάνο στρατηγικής διαχείρισης των φόρων ελπίζουν να μην υποστούν τις συνέπειες της ύφεσης.
Η επαγγελματική φορολογική διαχείριση συνεπάγεται προσεκτικό έλεγχο κάθε εταιρικής συναλλαγής και προσδιορισμό των φορολογικών συνεπειών και ειδικά στα πρώτα επιχειρηματικά στάδια μιας επένδυσης.
Παρέχουμε έγκυρες και έγκαιρες φορολογικές υπηρεσίες, υπεύθυνα, με εχεμύθεια και λογικό κόστος.
Αναλυτικά οι Φορολογικές, Φοροτεχνικές υπηρεσίες μας είναι:

  • Σύνταξη δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος
  • Σύνταξη μηνιαίων και ετήσιων δηλώσεων ΦΠΑ
  • Σύνταξη μηνιαίων και ετήσιων δηλώσεων παρακρατούμενων και λοιπών φόρων
  • Σύνταξη δηλώσεων intrastat και ενδοκοινοτικών συναλλαγών
  • Σύνταξη όλων των σχετικών δηλώσεων φορολογίας της ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων
  • Αντιμετώπιση τακτικών ή προσωρινών φορολογικών ελέγχων
  • Φορολογικός σχεδιασμός σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης
  • Παροχή φορολογικών συμβουλών
  • Διεκπεραίωση όλων των συναλλαγών με τις φορολογικές αρχές