Έλεγχοι από τις ΔΟΥ για μη δήλωση αναδρομικών του έτους 2013

Επείγουσα εγκύκλιο έστειλε η Α.Α.Δ.Ε. στις εφορίες της χώρας προκειμένου να προβούν σε έκδοση πράξεων διοικητικού προσδιορισμού του φόρου για όσους φορολογούμενους δεν δήλωσαν αναδρομικά εισοδήματα που εισέπραξαν το 2013. Πιο συγκεκριμένα, όπως προέκυψε από στοιχεία που έχει στην διάθεσή της η φορολογική διοίκηση βάσει των αρχείων βεβαιώσεων αποδοχών – συντάξεων που υπέβαλλαν ηλεκτρονικά οι φορείς που τις κατέβαλλαν, πλήθος φορολογούμενων αν και εισέπραξαν το έτος 2013 αναδρομικά μισθών και συντάξεων προηγούμενων ετών, δεν υπέβαλαν τις σχετικές δηλώσεις εισοδήματος ως όφειλαν. Τα εισοδήματα αυτά δεν περιελήφθησαν ούτε στη δήλωση του οικονομικού έτους 2014, ούτε σε κάποια τροποποιητική δήλωση.Μετά από τον εντοπισμό αυτών των περιπτώσεων και εν όψη της επικείμενης παραγραφής… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Αλλαγές στο ΦΠΑ από 1.1.2020 – Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με τον ΦΠΑ είναι επεξηγηματικές σημειώσεις και άλλα έγγραφα που καταρτίζονται από τις υπηρεσίες της Επιτροπής προκειμένου να παράσχουν πρακτικές και άτυπες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής συγκεκριμένων διατάξεων της νομοθεσίας της ΕΕ για τον ΦΠΑ. Σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2020 τίθενται κανόνες της Ε.Ε. σχετικά με τις συμφωνίες περί αποθεμάτων, τις αλυσιδωτές συναλλαγές, την απαλλαγή για ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών και την απόδειξη μεταφοράς για τους σκοπούς της εν λόγω απαλλαγής Οι αλλαγές που περιέχονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/1910 – οι οποίες συνήθως αναφέρονται ως «ταχείες διορθώσεις» – αφορούν: Πρώτον, ο αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ του πελάτη, ο οποίος χορηγήθηκε από κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης